OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakty

 

Kontakty:

Adresa: Slovenský zväz telesne postihnutých

              ZO rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže

              Sládkovičova 2

             934 01 Levice

 

 č.t. 036/6227308, 0911932010

  e-mail: sztplv@gmail.com

 

IČO: 36111058                                                                           

Čís.účtu: SK9109000000000028626072   swift: GIBASKBX

 

štatutár: Zlatica Šidlová, č.t. 0911932010, e-mail:sidlovazlatica@gmail.com