OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O nás

Charakteristika

Základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže je občianske združenie, ktoré pôsobí v levickom okrese a združuje rodičov cca 120 detí a mládež s rôznym telesným postihnutím,  na invalidných vozíkoch, s rôznymi telesnými deformáciami, ale aj deti s mentálnym postihnutím, onkologických pacientov, alergikov, astmatikov a pod.

Náplňou činnosti organizácie je:

- poskytovanie sociálneho poradenstva pre rodičov  a zároveň dať priestor na vzájomné vymieňanie si skúseností  medzi sebou,

- organizovanie kultúrno- spoločenských  a športových podujatí, ako sú napr. Ples zdravotne postihnutých, Detský karneval, oslavy MDD, rôzne zábavno-poznávacie zájazdy /Praha, Budapešť, Bratislava, Zlín, Bojnice.../, návštevy divadelných a filmových predstavení, výstav, benefičných koncertov, účasť i organizovanie športových súťaží pre handicapovaných, mikulášske posedenia a pod.,

- organizovanie ozdravných pobytov  pre postihnuté deti a mládež aj s rodinami doma  i v zahraničí,

- spolupráca s Územným spolkom SČK,

- spolupráca s MsÚ pri odstraňovaní bariér.

Členstvo

Členom organzácie sa môžu stať rodičia, resp. opatrovatelia dieťaťa so zdravotným postihnutím, alebo občania nad 18 rokov so zdravotným znevýhodnením (mládež), ale i zdraví sympatizanti, priatelia, ktorí majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike. Registrácia členov je jednoduchá:

Záujemci o členstvo v našej organizácii sa prihlásia v kancelárii Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) v Leviciach, v budove Junioru na Sládkovičovej ulici, prípadne telefonicky na tel.číslach uvádzaných v Kontaktoch. Podmienkou členstva je vyplnenie prihlášky, zaplatenie členského príspevku, ktorý je od roku 2017  5,00 eur za kalendárny rok, zaplatenie zápisného poplatku 0,15 eur a poplatku za vyhotovenie členského preukazu 0,70 eur.

Financovanie podujatí

Podujatia, ktoré Rada základnej organizácie pripravuje pre postihnuté deti a mládež s rôznym zdravotným postihnutím  sú financovane z menšej časti účastníckymi príspevkami, ale z väčšej časti závisí od sponzorských a finančných darov a peňazí získaných z 2 % z daní. Preto aj touto formou oslovujeme všetkých ľudí dobrej vôle, aby nám  pomohli spríjemniť často neradostný osud zdravotne postihnutých detí a mládeže. Všetky údaje potrebné k poskytnutiu 2%  z daní alebo finančnému daru nájdete v Kontaktoch.

 

           smileysmileysmiley